Ghetto beze zdí — protižidovská nařízení v protektorátu

Předmět: Dějepis, Občanská výchova
Pro: SŠ, ZŠ
Klíčové slovo: Židé, Holocaust

Program tvoří procházka centrem Prahy za využití aplikace MemoGIS, která mapuje osudy obětí holocaustu.

Žáci díky aplikaci a záznamům o incidentech umístěných na konkrétních místech zjistí, že pro židovské obyvatele bylo obstarávání základních potřeb spojeno s celou řadou omezení a zákazů. Ukazuje, že holocaust neznamenal pouze vyhlazovací tábory, ale probíhal jako persekuce a segregace postupně
a nenápadně i v místech, kde se my sami dnes pohybujeme.

Procházka je vhodná pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

Doba trvání:1 hodina
Trasa:centrum Prahy
Cena:dohodou (lze financovat skrze Šablony)
Počet studentů:25
Jazyk:čeština
Objednat prohlídku