Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky

Předmět: Český jazyk, Dějepis
Pro: SŠ, ZŠ
Klíčové slovo: Literatura, Židé, Holocaust, Kultura

Představujeme vám sérii aktivit do hodin dějepisu a českého jazyka, které se primárně zaměřují na životní osudy a zkušenosti německy píšících autorů a autorek působících v Praze v průběhu 20. století.

Jednotlivé výukové aktivity jsou sestaveny z ukázek děl konkrétních autorů a autorek (Hermann Grab, Rainer Maia Rilke, Lenka Reinerová) a na základě četby žáci a studenti vypracovávají zadané úkoly.

Ukázky reflektují vztah vybraných autorů a autorek k česko-židovsko-německému prostředí meziválečné Prahy. Skrze krátké medailonky se žáci a studenti seznamují s těmito autory a jejich osudy. Konkrétní témata materiálů jsou: básnický rozbor, židovská kultura a holocaust, proměny veřejného prostoru.

Aktivity můžete použít jednotlivě nebo pro celou vyučovací hodinu.

Stáhnout "Vyukovy material_Spisovatele" pdf (486 KB) Objednat prohlídku