Základní škola Botičská

Období: 1918–1945

Na počátku října roku 1938 když Popperovi přijeli do Prahy, bylo Robertovi 8 let. Školní docházku pokračoval v jedné z pražských škol, která umožňovala výuku v němčině. Vzpomíná, že do školy docházel z bytu, který si rodina pronajala Na Slupi číslo 8 v Praze 2. Za šest týdnů své školní docházky v Praze se Robert nespřátelil s žádným ze spolužáků a není divu. Ve škole se mu ale líbily počty a kreslení. Byl hrdý na to, že umí nakreslit československou vlajku.
V roce 1938 bylo v Praze pouze sedm obecných škol s němčinou jako vyučovacím jazykem. Se stoupajícím počtem uprchlíků byly v mnohých pražských školách organizovány finanční sbírky na jejich podporu.

Galerie

Další místa na téma "Robert Popper"