Pomoc židovským uprchlíkům

Období: 1918–1945

Na této adrese měla sídlo židovská sociální péče o uprchlíky. Starala se o četné židovské uprchlíky z Německé říše. Obstarávala jim ubytování, stravu a usilovala také o zajištění víz do dalších emigračních destinací. Sociální péče o uprchlíky byla jednou z mnoha iniciativ na jejich podporu.

 „Židovský Výbor pomoci (??) pro německé uprchlíky na Praze 5, Jáchymova 3, vypravil ve středu 40 německých emigrantů, kteří se dosud zdržovali v Praze, do Brazílie, kde jim bude zajištěno živobytí. Výbor poslal v letošním roce přibližně 69 osob do zámoří, hlavně do Brazílie. Do Palestiny bylo v posledních 11 měsících z Československa vypraveno 297 německých emigrantů.“

Sozialdemokrat, Prag, 14. 7. 1934, č. 162:

Galerie

Další místa na téma "Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem"