Slovanský dům

Období: 1918–1945

Ulice Na Příkopě byla jednou z těch nejvýznamnějších v pražském centru. V dnešním Slovanském domě sídlil do roku 1945 Německý dům. Ten poskytoval spolkům pražských Němců prostor pro pořádání událostí. Když bylo roku 1938 v důsledku Mnichovské dohody wehrmachtem obsazeno pohraničí Československa a odpůrcům nacionálního socialismu a mnoha Židům nezbylo nic jiného než útěk do vnitrozemí, sloužil Německý dům jako nouzové ubytování.

 „Spolek ,Arbeiterfürsorgeʻ zřídil pro uprchlíky ubytované v Německém domě uprchlickou pomoc a požádal soudružky, aby byly k dispozici ke službě jako dobrovolné pomocnice. (…) Také darované oblečení, které se uprchlické pomoci jistě hodí, může být odevzdáno u ,Arbeiterfürsorgeʻ.“


Zdroj: Sozialdemokrat 228, 38 28. 9. 1938.

Foto: Německý dům v ulici Na Příkopě v Praze ve třicátých letech, zdroj: archiv ČTK.

Galerie

Další místa na téma "Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem"