Hajnovka

Období: 1918–1945

Restaurace Hajnovka byla jedním z míst, kde se po roce 1933 setkávali přívrženci Sociálně demokratické strany Německa (SPD), kteří uprchli z Říše, aby si na schůzích vyměňovali informace, navazovali kontakty a projednávali další postup. Konaly se zde ale i schůzky bez přímého politického účelu.

Vánoční oslava sociálně demokratických emigrantů 1937 v Praze

Program

1. Státní hymna naší hostitelské země

2. Báseň: Kerzenspruch

3. Fantasie na téma „Es ist ein Ros entsprungen“ – Carl Greull

4. Báseň: Weihnacht

5. Fantasie na Börgermoor-Lied – Carl Greull

6. Předčítání namísto proslovu: Vánoční dopisy v Praze dříve žijících Emigrantů z Anglie, Francie, Skandinávie a Jižní Ameriky

7. Píseň dětí: Und heulen Stürme noch so sehr…

8. Preludium A moll, svita pro housle a klavír od Maxe Regera (housle: Rudi Stein, klavír: Carl Greull)

9. Báseň: Wenn der Winter kommt…

10. Společný zpěv: 1. sloka ‚Internacionály‘


Institut für Sozialgeschichte Amsterdam, Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei, Mappe 423 / Institut pro sociální dějiny Amsterdam, Sociálně demokraticka strana Německa, karton 423.

Další místa na téma "Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem"