Dům rodiny Deutschů

Období: 1918–1945

Na adrese Na Příkopě 25 měl do roku 1938 optiku Moritz Deutsch. Moritz, jeho žena Maria a jejich syn Karl Wolfgang byli přesvědčení a velmi angažovaní sociální demokraté. Po Mnichovské dohodě rodina emigrovala do USA, kde Marie musela pracovat v továrně. Až Karlu Wolfgangovi se podařil kariérní vzestup. Stal se respektovaným profesorem politologie.

Aufbau, New York 8/1942

Přání Deutschovi, 60. narozeniny: „

„Nyní žije a pracuje s optimismem mladíka s výhledem na budoucnost zde v New Yorku. Všichni Pražané, všichni emigranti přejí jemu i nám vyplnění jeho přání, která nejsou, protože jde o skromného člověka, vůbec osobní: aby svoboda zvítězila nad barbarstvím.“

Další místa na téma "Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem"