Jsou Romové diskriminováni na pracovním trhu?

Období: Současnost

„Diskriminace tady existuje, i když pro mojí generaci to není téma, které by se řešilo každý den, ale je tady. Je to téma, které by stálo za to víc řešit, aby se k tomu začalo přistupovat jinak,“ tvrdí studentky a studenti Gymnázia Evropská, kteří se ve svém výzkumu zabývali chudobou a nezaměstnaností obyvatel Mostecka. Jak si zaměstnavatelé vybírají, a je na pracovním trhu diskriminace? Jaké je rozesílat fiktivní životopisy? Proč občané pracují nelegálně a funguje vůbec systém státní podpory efektivně? Tyto a další témata studenti a studenti rozebírají na základě rozhovorů s nezaměstnanými Romy.

Výstupem projektu je podcast a ilustrace.


Téma zpracovali studenti a studentky Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia, Evropská 33, Praha 6. Ilustrace vytvořil Tomáš Polák a podcast pomohlo vyrobit studio Wombat.

Galerie