Příběhy těch, co museli jít

Příběhy těch, co museli jít byl vzdělávací program několika Pražských škol, který organizovalo Multikulturní centrum Praha v letech 2019–2022 . Projekt se dotýkal řady témat z minulosti i ze současnosti a učil studenty a studentky dívat se na složité společenské problémy perspektivou různých aktérů. 

Program se věnoval zejména tématům sociálního vyloučení, gentrifikace, proměnám města a vzdělávání. Součástí projektu byla jak teoretická, tak praktická část. Studenti byli nejdříve obeznámeni s teoretickými společensko-vědními koncepty a historií romské menšiny na území dnešní České republiky. Dříve, než přešli k samostatnému výzkumu, byli seznámeni s metodologií a po skupinkách si vymysleli téma výzkumu. Projekt je postaven na participační metodě, lektoři proto upřednostňovali to, zda studenty vybrané téma baví a zajímá, i když se vychyluje od tématu celého projektu. Mnoho studentů se věnovalo tématu rasismu, jeho podobám a formám v kontextu české společnosti, ale i lidem, kteří mu čelí. Dále se věnovali Romské otázce v české společnosti a sociálně vyloučeným lokalitám. Některé týmy se ve výzkumu také věnovali vzdělávacím plánům a budoucnosti českého školství ve srovnání s projektovou výukou, kterou právě absolvovali. 

Zobrazit více

 Stěžejní fáze projektu byl vlastní výzkum v terénu. Spočíval zejména ve formulaci výzkumných otázek, sběru dat v terénu, pozorování a dotazníkovém šetření. Následovala následná analýza dat a tvorba finálního výstupu. Studentské týmy o svých výzkumech hovoří v podcastu, další zpracovali svůj výzkum do videa nebo prezentace. Některé týmy pak spolupracovali s umělcem Tadeášem Polákem, který k projektům vytvořil ilustrace. 

Více o projektu také zde.


Projekt vznikl díky podpoře Operačního programu Praha – pól růstu České republiky, který je spolufinancován strukturálními a investičními fondy Evropské unie. (CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001446)

Příběh jednoho sídliště
Příběhy těch, co museli jít
 Je v Česku rasismus opravdu problém?
Příběhy těch, co museli jít