Kam kráčíš, Karlíne? Aneb proměna jedné čtvrti

Období: Současnost

„Je pro nás překvapivé, že jedno místo může být vnímáno ze dvou naprosto rozdílných úhlů pohledu. Dříve velká romská menšina v Karlíně nebyl problém, s tím se dnes člověk jen tak nesetká,“ říká výzkumný tým z Gymnázia PORG, který se věnoval příčinám a důsledkům proměny pražské čtvrti Karlín, sledují historické události, které změnily atmosféru Karlína a ovlivnily místní obyvatelstvo. Zkoumají, jaké důvody mělo systematické vystěhovávání Romů do sociálně vyloučených lokalit zejména na severu Čech. Tyto poznatky porovnávají s dnešní situací, kdy je Karlín město duchů.  Studenti a studentky přiznávají, že na základě výzkumu na čtvrť zcela změnili názor.

Výstupem projektu je pět ilustrovaných obrázků, které vypovídají o minulosti a současnosti čtvrti Karlín.


Projekt vytvořila škola: PORG, gymnázium a základní škola, o. p. s., Lindnerova 3, Praha 8, ilustrace: Tadeáš Polák.

Galerie