Otto Friedländer

Téma: SoPaDe
Období: 1918–1945

Po uchvácení moci nacisty v Německu v roce 1933 utekly tisíce politických odpůrců do exilu před pronásledováním a mučením. Jedním z exulantů, kteří se roku 1933 dostali do Československa, byl hospodářský novinář a sociální demokrat Otto Friedländer. Otto Friedländer byl před útěkem předsedou Německého socialistického a republikového svazu studentstva v Berlíně a předsedou Socialistické studentské internacionály, ale i Německé ligy za vstup do Společnosti národů.

Díky mezinárodním politickým funkcím se mohl po svém útěku do Prahy opřít o hustou síť kontaktů. Početné kontakty na německy mluvící aktéry mu pomohly uchytit se ve sociálnědemokratických strukturách v Československu, takže se dokázal rychle začlenit do řad Německé sociálnědemokratické strany dělnické (DSAP). Hned v prvním roce exilu začal pracovat jako redaktor pro noviny Sozialdemokrat, Tribüne. a Illustriertes Volksecho. a mimo jiné vydal jednu z prvních analýz převzetí moci v Německu „Selbstmord einer Demokratie“ (Sebevražda demokracie). Od roku 1935 byl tajemníkem československého sdružení „Pro právo a svobodu“, které informovalo o zločinech a porušování lidských práv v Německu a dokumentovalo je. V této souvislosti publikoval také dokument o německé mládeži mezi nacistickou ideologií a odbojem. Roku 1938 byl kvůli zvyšujícímu se tlaku v Československu nucen emigrovat a vydal se cestou přes Norsko (1938/39) do Švédska (od roku 1940). Po konci války se už do Německa nevrátil a zemřel v únoru 1954 ve Stockholmu.

Historik Mike Schmeitzner o Otto Friedländerovi:

Autor článku: Lea Calmano

Galerie