U svatého Jindřicha

Období: 1850–1918

Rainer Maria Rilke

U svatého Jindřicha
Těsně před oltářní mříží,
svítilna kde matně září,
rytíř spí, jej deska tíží
s erbem ctihodného stáří.

Se ctí nesl v čase dávném
rytíř erb svůj proslavený; –
ví, že po tom erbu slavném
nyní šlapou staré ženy?


Zdroj: Rainer Maria Rilke. Můj domov: čtyři cykly veršů. Praha: Orbis, 1944. Překlad: Miloš Kareš.

Další místa na téma "Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky"