Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky

Praha byla městem němčiny a německy psané literatury už od středověku. Významná část písemností, které vypovídají o české či pražské historii, byla psána německy. Teprve od poloviny 19. století se obě jazykové komunity začaly politicky oddělovat, ale například v Praze žily stále vedle sebe.

V Praze se sice postupně snižoval podíl německy hovořících obyvatel, ale ta zůstala kulturním centrem německé menšiny – sídlila zde univerzita, divadlo a redakce velkého množství německojazyčných novin. Německy hovořící Pražané ale byli součástí širšího kulturního okruhu – Hermann Grab studoval v Berlíně a ve Vídni, Rainer Maria Rilke Prahu opustil a stal se internacionálním umělcem.

Zobrazit více

Spisovatelé a spisovatelky mohli stát ve sporu o národnostní rozdělení českých zemí na obou stranách. Mnozí spisovatelé (ať už píšící česky, nebo německy) pomáhali utvrzovat představu české společnosti rozdělené na dva národy s odlišnou kulturou – byl to cíl jak českých obrozenců, tak mnoha nacionalisticky zaměřených německy píšících autorů a autorek. V našem projektu ale upozorňujeme především na ty, kteří ve svém životě a své tvorbě národnostní rozpory překonávali. Příkladem je bilingvní reportér píšící německy Egon Erwin Kisch, který ve svých povídkách ukazuje, že česky i německy hovořící bohéma byla v Praze propojená. Byli to často Židé (hovořící česky i německy), kteří zůstávali na rozhraní dvou kultur a jazyků – není proto překvapivé, že hodně autorů a autorek, jejichž život a dílo naše mapa připomíná, mělo židovské kořeny, např. Lenka Reinerová nebo Helena Tomanová-Weissová.

Česko-německo-židovská pražská kultura zanikla za druhé světové války a německy píšící autoři a autorky byli převážně zapomenuti, protože se nestali součástí kánonu české literatury. Až celosvětová popularita Franze Kafky – jednoho ze zástupců pražské německy psané literatury – přitáhla pozornost k této kdysi tak bohaté kulturní tradici. Náš projekt ukazuje, že německojazyčná pražská literatura je mnohem víc než jen tento tuberkulózní úředník pojišťovny.

Autorka úvodu: Karina Hoření, Autorka míst: Lenka Barišová


Téma vzniklo díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti v roce 2023.

Rainer Maria Rilke
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Hradčany
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
U svatého Jindřicha
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Staroměstský rynk
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Za Smíchovem
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Egon Erwin Kisch 
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Kavárna Kandelábr
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Nové německé divadlo
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Helena Tomanová-Weisová
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Městský park (Vrchlického sady)
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Riegrovy sady
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Lenka Reinerová
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Nový židovský hřbitov
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Hermann Grab
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Městské sady (Vrchlického sady)
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Svět městských sadů (Vrchlického sady)
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky