Hradčany

Období: 1850–1918

Rainer Maria Rilke

Večer
Jde večer blíž. – A v ústret jde mu
červený oblak s pruhem zlata,
tisícem rukou stín již hmatá
po onom rudém diadému.

Mžikají první hvězdy bledé
vstříc večeru; ten tiše splývá
a z Hradčan zasněně se dívá
na věže, střechy, štíty šedé.


Zdroj: Rainer Maria Rilke. Můj domov: čtyři cykly veršů. Praha: Orbis, 1944. Překlad: Miloš Kareš.

Další místa na téma "Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky"