Hermann Grab

Na tomto místě vyrůstal Hermann Grab, německy píšící spisovatel s židovskými kořeny. Patřil do rodiny významných průmyslníků, kteří byli za své zásluhy povýšeni do rytířského stavu. Později se přestěhoval do garsonky na Senovážném náměstí.

V ediční poznámce českého překladu knihy Městské sady a jiné povídky z roku 2000, je uveden životopis Hermanna Graba, jak jej sám sepsal v roce 1947:

Životopis skandálně nezajímavý. Narozen 6. května 1903 v Praze, studoval filosofii a hudbu v Praze, ve Vídni, v Berlíně a v Heidelbergu. Dr. phil. v Heidelbergu. (Že jsem kvůli otci a abych měl volnou ruku při volbě povolání, získal doktorát právních věd a na půl byl zaměstnán ve známé pražské advokátní kanceláři, o tom se není třeba zmiňovat.) Potom několik let novinář (hudební kritik) a učitel hudby v Praze. Román Městské sady napsán 1932, publikován 1935. Vedle toho hodně neuveřejněné lyriky, román a novely. (To by se také nemělo zveřejňovat, už proto, že se to většinou ztratilo), jen po svazku krátkých próz, který zmizel za mého útěku z Paříže, 1940 uprchl do Lisabonu, koncem roku 1940 emigroval do New Yorku. V New Yorku činný jako učitel klavíru na jedné konzervatoři. V emigraci uveřejnil jen několik malých hudebních věcí, napsal několik novel a pracuji na románu.

V roce 1949 Hermann Grab zemřel v New Yorku.


Zdroj obrázku: Autor: Anonymní – http://www.e-jirgens.de/fotosgr.htm, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47753066

Zdroj textu: Zdroj: Hermann Grab. Městské sady a jiné povídky. Praha: Primus, 2000, s. 167.

Další místa na téma "Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky"