1850–1918

Text pro období 1900 – 1920. Lorem ipsum.

Čtenářský a řečnický klub německých studentů
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Kavárna Slavia
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Ferdinandova třída
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Café Louvre
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Novotného lávka
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Křižovnické náměstí
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Socha sv. Ludmily na Karlově mostě
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Velkopřevorské náměstí
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Bývalý hotel „U staré pošty“
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Kostel Panny Marie Vítězné
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Schönbornský palác
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Vrch Petřín
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Nebozízek
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Bývalý zahradnický domek
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Pomník Karla Hynka Máchy
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Most Legií
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Johnny Madden
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur