1850–1918

Text pro období 1900 – 1920. Lorem ipsum.

Nové německé divadlo
Pražská německá divadla
Novorenesační obřadní síň
Nový židovský hřbitov
Bejt tahara – dům očisty
Nový židovský hřbitov
Hrob Alexandra Brandejse
Nový židovský hřbitov
Hrobka Jindřicha Waldese
Nový židovský hřbitov
Hrobky rodiny Petschků
Nový židovský hřbitov
Rainer Maria Rilke
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Hradčany
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
U svatého Jindřicha
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Staroměstský rynk
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Za Smíchovem
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Egon Erwin Kisch 
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Kavárna Kandelábr
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Nové německé divadlo
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Riegrovy sady
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Hermann Grab
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Městské sady (Vrchlického sady)
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Svět městských sadů (Vrchlického sady)
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Čtenářský a řečnický klub německých studentů
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Kavárna Slavia
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Ferdinandova třída
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Café Louvre
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Novotného lávka
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Křižovnické náměstí
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Socha sv. Ludmily na Karlově mostě
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Velkopřevorské náměstí
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Bývalý hotel „U staré pošty“
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Kostel Panny Marie Vítězné
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Schönbornský palác
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Vrch Petřín
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Nebozízek
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Bývalý zahradnický domek
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Pomník Karla Hynka Máchy
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Most Legií
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Johnny Madden
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur