Café Louvre

Období: 1850–1918

Kavárna Louvre byla v Kafkově době navštěvovaná především Čechy, avšak zpočátku století se tu každé dva týdny scházel kroužek německých intelektuálů, který navazoval na učení v Praze velmi ceněného filosofa Franze Brentana (1838–1917). K této skupině patřil i filosof Oskar Kraus (1872–1942; Kraus roku 1895 získal z filozofie doktorát, 1902 se habilitoval, v roce 1909 byl jmenován mimořádným a konečně v roce 1916 řádným profesorem filozofie na pražské německé univerzitě.), estetik Emil Utitz (1883–1956) a sionista Hugo Bergmann (1883–1975). Byl to snad právě Bergmann, který svého spolužáka Franze Kafku v roce 1902 uvedl do tohoto kruhu. Max Brod, Kafkův nejdůvěrnější přítel, tu přišel o rok později. Avšak Max Brod byl vyloučen již v roce 1905, protože ve své novele Zwillingspaar von Seelen se vyjádřil kriticky o Brentanovi. Kafka chtěl být solidární se svým přítelem, a tak společnost také opustil.


Procházka vznikla v rámci projektu „Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930s“, jenž je součástí programu Europe for Citizens financovaného Evropskou unií.

Další místa na téma "Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu"