Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu

Procházka sleduje cestu, která je vylíčena v Kafkově dílku z let 1904–1910 Popis jednoho zápasu. Budeme přitom sledovat hlavní dvě postavy této povídky (vypravěče a jeho známého) na cestě zasněženou Prahou, která začíná v blíže neurčené době na Národní třídě, pokračuje přes Smetanovo nábřeží, Karlův most a Malou Stranu a končí na Petříně. Petřín je rovněž i místem, kde se odehrává závěrečná scéna Kafkova Procesu, který proto bude také zmíněn.

Na procházce (která bude doplněna i o návrat z Petřína, který již Kafka nepopisuje) budou vylíčeny v dobovém světle i dnes dobře známé pražské památky, a to ve vztahu nejen ke Kafkovi, ale i k jiným významným pražským literátům (a to ať již německým, nebo českým), jako byli například Max Brod, Ota Filip, Jaroslav Hašek, Egon Erwin Kisch, Milan Kundera, Paul Leppin, Reiner Maria Rilke, Jaroslav Seifert, Johannes Urzidil, Franz Werfel a další…

Zobrazit více

Čtenářský a řečnický klub německých studentů
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Kavárna Slavia
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Ferdinandova třída
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Café Louvre
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Novotného lávka
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Křižovnické náměstí
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Socha sv. Ludmily na Karlově mostě
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Velkopřevorské náměstí
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Bývalý hotel „U staré pošty“
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Kostel Panny Marie Vítězné
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Schönbornský palác
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Vrch Petřín
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Nebozízek
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Bývalý zahradnický domek
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Pomník Karla Hynka Máchy
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu
Most Legií
Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu