Velkopřevorské náměstí

Období: 1850–1918

Na tomto tichém náměstí, kde stále roste tráva, jak tomu bylo před sto lety, začíná tragická epizoda z románu Egona Erwina Kische Pasák (Der Mädchenhirt). Hlavní postava Jarda, který je poměrně náhodným plodem lásky mezi zámožným Němcem ze Starého Města a českou ženou voraře z Kampy a který je tak vychováván mezi chudinskou vrstvou na poloostrově, kde tělo ženy představuje snad jediný možný provozní kapitál, ze kterého se dá přežít. Jednoho dne se třináctiletý Jarda dozví od své o dva roky starší kamarádky, že bude vydělávat peníze svým tělem, protože kavalíři jsou ochotní platit peníze za „nedotčené dívky“. Její starší sestra čeká před budovou velkopřevorství (č. 4/485) a přivede oběť zákazníkovi, který je očekává „U staré pošty“ na blízkém Maltézském náměstí (Malteserplatz). Jarda se za nimi plíží do „vestibulu“ (novogotické předsíně chráněné mříží z kovaného železa) kostela Panny Marie pod řetězem, aby mohl potají pozorovat, co se stane.


Procházka vznikla v rámci projektu „Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930s“, jenž je součástí programu Europe for Citizens financovaného Evropskou unií.

Další místa na téma "Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu"