Čtenářský a řečnický klub německých studentů

Období: 1850–1918

V těchto prostorách se až do letního semestru v roce 1904 nacházel spolek německých studentů, který byl založen již v roce 1848. Tento klub si kladl za cíl vzdělávat a upevňovat studenstvo v duchu německé kultury. Jak je tudíž patrné, jednalo se o intelektuální spolek studentů německé národnosti, který však od přelomu století byl spíše liberálního ražení; jednotliví členové nebyli zavázání povinnostmi, které měli v jiných spolcích podobného založení. Byla tu k dispozici výborná knihovna, ve které byla ve velké míře zastoupena dobová literatura, člověk mohl užívat poměrně volně prostory spolku a angažovat se v jednotlivých sekcích, které byly více méně rozděleny podle fakult university – sekce byly vedeny komisemi, které se snažily podněcovat kulturní život pražských studujících Němců především pomocí tematicky zaměřených přednášek.

Takto tu 23. října 1902 přednášel začínající student práv Max Brod na téma „Osudy a budoucnost Schopenhauerovy filosofie“. Mezi posluchači se tenkrát nalézal i Franz Kafka, který byl již ve třetím semestru. Kafka do té doby mu neznámého referenta po přednášce oslovil, protože byl tématem jako přívrženec Nietzscheho poněkud znepokojen. A to byl začátek životního přátelství.


Procházka vznikla v rámci projektu „Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930s“, jenž je součástí programu Europe for Citizens financovaného Evropskou unií.

Další místa na téma "Po stopách Kafkova Popisu jednoho zápasu"