Hrob Angela Neumanna

Období: 1850–1918

Angelo Neumann (18. srpna 1838 Stupava – 20. prosince 1910 Praha) se narodil v roce 1838 ve Stupavě na dnešním Slovensku. Ačkoli často uváděl Vídeň jako své rodiště, tato modifikace jeho osobní historie pravděpodobně sloužila k tomu, aby se distancoval od svého židovského původu a skromných poměrů, ze kterých pocházel. Stejně tak byly součástí jeho života dvě konverze, nejprve ke katolictví a pak k protestantství. Přesto byl pro svůj židovský původ terčem karikatur. Původně usiloval o kariéru barytonisty, ale jeho talent ho zavedl do evropských kulturních metropolí. Setkání s dílem Richarda Wagnera hluboce ovlivnilo jeho směřování a nakonec ho nasměrovalo k opernímu managementu.

Jako ředitel opery v Lipsku zanechal Neumann od roku 1876 výraznou stopu v podobě ambiciózních inscenací, včetně prvního kompletního provedení Wagnerova Prstenu Nibelungova mimo Bayreuth. Jeho dobrodružný duch ho vedl k tomu, že v roce 1882 založil Putovní divadlo Richarda Wagnera a vydal se na evropské turné, na kterém oslavoval Wagnerovy opery, zejména přivezl „Prsten Nibelungův“ divákům po celém kontinentu.

Největší vliv měl Neumann v Praze, kde od roku 1885 řídil Stavovské divadlo. Přeměnil ho na Nové německé divadlo, které se stalo majákem pražské kulturní scény. Pod jeho vedením se pražské publikum seznámilo s díly Wagnera, Verdiho, Rossiniho a Mahlera, což pozvedlo operní úroveň města a podpořilo bohatou kulturní výměnu. Neumann také inspiroval Emila Nikolause von Rezniceka ke zkomponování opery „Donna Diana“, čímž přispěl ke zlaté éře pražské opery.

V roce 1886 Neumann angažoval herečku Johannu Busku s níž se 6. listopadu 1887 se v Prešpurku oženil, dne 18. prosince 1888 se jim potom v Praze narodila dcera Angela Elisabeth, přezdívaná Mimi. Bylo to jeho druhé manželství. Hrob Johany Busky najdeme také na německém evangelickém hřbitově.