Hrobka rodiny Umrathovy – Carl Umrath

Carl Umrath (24. září 1846 Hausach – 27. března 1895 Praha) byl německý podnikatel působící v Praze, jedna z postav průmyslové revoluce v Čechách

Reklama firmy Umrath a spol. (Národní listy, 1911)


V roce 1872 spolu se svým otcem založili továrnu Umrath & Comp., která se věnovala výrobě zemědělských strojů. Továrna vyráběla žací stroje, secí stroje a mlátičky a v 90. letech 19. století se rozšířila o výrobu parních lokomotiv, které byly předchůdci traktorů se spalovacími motory. Svou velikostí a pověstí se továrna zařadila mezi přední výrobce ve svém oboru v rámci zemí Koruny české a její výrobky byly distribuovány do celého Rakouska-Uherska.

V listopadu 1888 byl Carl Umrath jmenován do výboru pověřeného organizací Jubilejní národní výstavy v Praze. Dalšími členy byli Richard Jahn, František Křižík, Emil Kubinzky, Václav Nekvasil, Josef Wohanka a hrabě Karl Max Zedtwitz. Výstava, která se konala v roce 1891, připomínala sté výročí první průmyslové výstavy, a proto byla nazvána „Jubilejní“.

Carl Umrath zemřel 24. března 1895 ve svém domě v Praze-Bubnech v důsledku zánětu slepého střeva ve věku 49 let. Na německém evangelickém hřbitově najdeme působivou rodinou hrobku, kde jsou pohřbeni i jeho otec, matka, manželka a sestra.

Další místa na téma "Německý evangelický hřbitov"