Za Smíchovem

Období: 1850–1918

Rainer Maria Rilke

Za Smíchovem
Večerem horkým domů jdou
z továren muži, dívky, ženy,
jsou jejich tváře zachmuřeny
sazemi, potem, chudobou.

Jdou němi; zraky kalnými
zří před sebe. Krok těžce míří
ven za město, a prach jen víří
jak osud v patách za nimi.


Zdroj: Rainer Maria Rilke. Můj domov: čtyři cykly veršů. Praha: Orbis, 1944. Překlad: Miloš Kareš.

Další místa na téma "Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky"