Lenka Reinerová

Na tomto místě prožila dětství Lenka Reinerová, spisovatelka označovaná za poslední německy píšící autorku v Praze.

Narodila se v roce 1916 do pražské česko-německo-židovské rodiny, před druhou světovou válkou se živila jako novinářka. Ve třicátých letech se setkávala s německou inteligencí a kulturními osobnostmi české a německé pražské literární a kulturní sféry. V té době se seznámila také s Egonem Erwinem Kischem, se kterým jí pojilo osudové přátelství. Po obsazení Československa nacistickým Německem v březnu 1939 utekla přes Bukurešť do Francie, kde byla držena ve věznici a integračním táboře, následně se jí podařilo odcestovat do Mexika, kde přečkala konec války. Již v Mexiku zjistila, že celá její rodina byla během války zabita. Po válce se v roce 1948 vrátila do Prahy s manželem Theodorem Balkem a malou dcerou. V 50. letech však byla z politických důvodů uvězněna, rehabilitována byla až v roce 1964. V Praze se živila jako novinářka, byla kulturně a politicky činná, to mělo za následek zákaz činnosti novinářky a spisovatelky během normalizace. Následně se živila jako překladatelka. Širší publikační činnost započala po roce 1989. Psala v němčině především životopisné a vzpomínkové povídky. Získala několik německých a českých vyznamenání (Medaili za zásluhy I. řádu, Goethovu medaili, Schillerův prsten). Zemřela v roce 2008. Byla životní optimistkou. Věřila, že po každém zlém dni přijde vždy den, který bude zase dobrý.


Zdroj obrázku: Autor: Günter Prust – http://www.foto-prust.de, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22862522

Další místa na téma "Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky"