1945–1989

Hans Demetz
Pražská německá divadla
Bejt tahara – dům očisty
Nový židovský hřbitov
Hrob Juraje Herze
Nový židovský hřbitov
Hrob Arnošta Lustiga
Nový židovský hřbitov
Egon Erwin Kisch 
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Nové německé divadlo
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Helena Tomanová-Weisová
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Městský park (Vrchlického sady)
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Riegrovy sady
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Lenka Reinerová
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Nový židovský hřbitov
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Hermann Grab
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Svět městských sadů (Vrchlického sady)
Kudy chodili německy píšící spisovatelé a spisovatelky
Hakoach Praha
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur