1945–1989

Místa v tomto období

Hakoach Praha
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur