Hakoach Praha

Do roku 1939 v Praze existovalo početné židovské sportovní hnutí. Mnozí židovští sportovci sice byli i členy v běžných sportovních klubech, navíc ale existovalo i židovské sportovní hnutí, které pořádalo v různých disciplínách vlastní soutěže. V důsledku holocaustu už po roce 1945 žádné židovské sportovní kluby nemohly vzniknout.

Židovské sportovní kluby tak byly opětovně zakládány až po roce 1989. Největším klubem v České republice je Hakoach Praha. Chápe se jako součást židovského života a organizuje proto nejen sportovní události, ale i setkání na židovské svátky. Klub vysílá své sportovce na Makabiády, největší mezinárodní židovské sportovní slavnosti. Hakoach vede následující disciplíny: badminton, volejbal, cyklistiku, vodní sport, lyžování a horskou turistiku.

Další místa na téma "Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur"