Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur

„Praha téměř německým mistrem,“ stojí v Německém muzeum fotbalu v Dortmundu. Titulek shrnuje jeden neuvěřitelný příběh z historie sportu, když se Německý fotbalový klub Praha (Deutscher Fusballclub Prag, DFC), jeden z nejsilnějších klubů české metropole, v roce 1903 dostal do finále mistrovství Německa v Hamburku-Altoně.

Praha byla až do roku 1945 městem početných menšin a mnoha kultur. Za Rakouska-Uherska Praha patřila k velkým centrům, přitahovala umělce, spisovatele a také sportovce z Čech i zahraničí. Při pražských sportovních událostech se utkávali Češi, Němci, židé, ale i Briti a další. Vznikaly různé sportovní kluby různých národů.

Zobrazit více

Pestrý sportovní svět Prahy přetrval i po roce 1918, po vzniku Československé republiky. Němečtí fotbalisté absolvovali řadu mezistátních utkání za národní mužstvo Československa a nesmazatelně se zapsali do české historie sportu.

Město sportu, v němž se setkávala řada kultur, zničila až nacistická okupace a holocaust. Nezvratnou tečku za celým tímto vývojem učinilo vysídlení Němců a vlny emigrace po roce 1938 a 1948.

Pražský sport se dočkal oživení až po nástupu svobody po roce 1989 a příchodu lidí z různých zemí. Roku 2016 tak nakonec opětovně vznikl i Německý fotbalový klub Praha (DFC), vicemistr Německa z roku 1903.

Autor: Thomas Oellermann

Překlady: Zuzana Schwarzová

Projekt podpořilo německé Spolkové ministerstvo vnitra.

Partisan Prague
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur
Hakoach Praha
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur
Německý fotbalový klub Praha
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur
Johnny Madden
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur
Wenzel Jaksch
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur
Egon Erwin Kisch
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur
„Brankář Bobby“
Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur