Německý fotbalový klub Praha

Období: 1918–1945

Roku 1896 vznikl z fotbalové sekce klubu Regatta Praha samostatný Německý fotbalový klub Praha (Der Deutsche Fußballclub Prag, DFC). Byl to klub pražských Němců, a především domovský klub německy mluvících židů v Praze.

Klub byl zakládajícím členem Německého fotbalového svazu a prvním prezidentem svazu se stal prezident DFC Ferdinand Hueppe.
Klub na sebe významně upozornil poprvé zápasem roku 1900, kdy poslal domů čerstvě založený Bayern Mnichov s porážkou 8:0. Roku 1903 se DFC zúčastnil prvního německého mistrovství ve fotbale a zlehka se propracoval až do finále v Hamburku-Altoně, kde podlehl klubu VfB Leipzig 2:7. Následně směl klub hrát pouze v Rakousku-Uhersku a patřil k nejsilnějším mužstvům habsburské monarchie.

Po vzniku Československé republiky klub hrál přednostně v soutěži Německého fotbalového svazu, účastnil se ale i nejvyšší československé ligy. V letech 1931 a 1933 se DFC stal amatérským mistrem ČSR. Celá řada hráčů DFC hrála v mezistátních zápasech za československý národní tým.

Od poloviny 30. let se německá menšina v Praze stále zjevněji ocitala pod vlivem nacistů. To znamenalo pro DFC se vysokým podílem židovských sportovců a funkcionářů velké ohrožení. Pár dní po mnichovské dohodě roku 1938 pak klub nakonec zastavil svou činnost. Znovu obnoven byl až roku 2016.


Německý fotbalový klub Praha (Der Deutsche Fußballclub Prag, DFC) vznikl roku 1896, v roce 1903 se stal vicemistrem Německa a později z něj vzešla řada hráčů československého národního mužstva. V důsledku mnichovské dohody však musel roku 1938 ukončit svou činnost. Později byl úředně rozpuštěn. Nacisté deportovali mnoho hráčů DFC židovského původu, někteří z nich padli za oběť holocaustu.

Po roce 1945 neexistovala možnost, jak klub obnovit. Tehdejší zvrat byl příliš zásadní.

V následujících desetiletích název klubu něco říkal pouze fotbalovým statistikům. Vzpomínka na něj zaznívala jen zřídka, vždy, když se připomínalo první německé mistrovství ve fotbale roku 1903. Günter Grass věnoval ve svém díle „Mé století“ povídku roku 1903 slavnému finále v Hamburku-Altoně. Německé fotbalovém muzeum v Dortmundu zahajuje úsek o německém mistrovství heslem „Praha téměř mistrem Německa“.

Roku 2014 rozpracovala německá „Initiative 1903“, navazující na tradici sportovního klubu VfB Leipzig, myšlenku zopakovat první německé finále. V září 2015 podlehl výběr pražských Němců a Čechů týmu Iniciativy na stadionu Aritma Praha stejným výsledkem 2:7 jako tehdy.

Tento historický zápas předznamenal i obnovení klubu. Slavnostní událost se odehrála 7. června 2016 v rámci školního muzikálu a oficiálně pak 1. července téhož roku. Krátce nato byl klub přijat do Českého fotbalového svazu, čímž se navrátil do pražské fotbalové rodiny.


Německý fotbalový klub Praha (Der Deutsche Fußballclub Prag, DFC), znovu oficiálně založený roku 2016, pokračuje v tradici úspěšného klubu z roku 1896. DFC Prag si uvědomuje svou česko-německo-židovskou historii a chce se jí také vědomě zabývat.

Ve spolupráci se třemi německými školami v Praze klub nabízí pravidelné odpolední tréninky. Od roku 2017 nastupuje v pražské soutěži jeho mládežnické mužstvo. Devátého září 2017 tak došlo na hřišti Meteoru Praha k prvnímu zápasu DFC Prag v soutěži od září 1938.

DFC Prag má navíc tradiční mužstvo, které například v červnu 2017 sehrálo zápas proti fanouškovskému výběru Slavie Praha.

Další místa na téma "Praha městem sportu, kde se setkávala řada kultur"