Novorenesační obřadní síň

Budova s přilehlou modlitebnou se nachází hned u hlavního vchodu na hřbitov. Na návrhu se podíleli architekti Bedřich Münzberger a Alfons Wertmüller.

Bedřich Münzberger


Bedřich Münzberger (20. října 1846, Karlín – 23. července 1928, Praha), známý i jako Friedrich Münzberger, byl významným českým architektem působícím ve třech hlavních stylových obdobích: historismu, secese a konstruktivismu. Narodil se v rodině s německými kořeny, studoval architekturu na Českém vysokém učení technickém a po studiích pracoval ve stavební kanceláři Vojtěcha Ignáce Ullmanna a později si otevřel vlastní projekční kancelář s Antonínem Baumem. Proslavil se především jako tvůrce Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze. V oblasti památkové péče se podílel na vytvoření prvního systému v Čechách a aktivně se angažoval v Komisi pro soupis památek města Prahy. Mezi jeho další významné realizace patřily Palackého most, zemřel ve svém domě na Palackého náměstí 23. července 1928 a byl pohřben na Olšanských hřbitovech. Jeho dům se všemi rodinnými památkami a uměleckými díly byl zničen při únorovém náletu na Prahu v roce 1945.

Alfons Wertmüller


Alfons Wertmüller (21. 11. 1852 Praha – 17. 1. 1916 Karlín) byl česko-německý architekt a stavitel. Vystudoval na Německé technické vysoké škole v Praze a Technické univerzitě v Drážďanech. Jeho firma patřila mezi největší v Praze. Proslul přestavbou Vysoké synagogy a rozšířením sálů Německého divadla (dnešní Státní opery). Postupem času se stále více identifikoval se s německou komunitou, pro kterou realizoval řadu projektů, například vybudováním dalšího německého spolkového domu “U tří jezdců” na Senovážném náměstí. Kvůli zdravotním problémům však jeho firma v roce 1908 zkrachovala.