Petrův domov

Téma: Petr Ginz
Období: 1918–1945

Petr Ginz byl chlapec ze smíšené česko-židovské rodiny narozený v Praze. Ve svých 14 letech, ostatně jako mnoho jiných dětí ze smíšených rodin, byl během války transportován do Terezína, kde strávil dva roky. Od svých 8 let se věnoval psaní básniček, povídek a románů. Vydával i studentské časopisy nebo časopis Vedem v Terezíně. Jeho zálibou bylo také malování a kreslení, zůstalo po něm přes dvěstě různých kreseb a maleb. Jeho život skončil v 16 letech v Osvětimi (z Terezína odjel 28. 9. 1944).

V jednom z modřanských starých domů bylo v roce 2003 nalezeno šest sešitů s rukopisy a kresbami Petra a mezi nimi i deník, který si psal od 19. 9. 1941 do 9. 8. 1942. Deníky poté získala jeho sestra Eva, dnes známá umělkyně tvořící pod jménem Chava Pressburger. Ta je vydala i se svými vzpomínkami na Petra a jinými materiály v knížce Deník mého bratra.

V Petrových zápiscích jsou zaznamenány nejen události z jeho soukromého života, zmiňuje i dobové události, popisuje vzrůstající perzekuce vůči Židům a postupné odjezdy svých blízkých a známých do Polska nebo Terezína. Z některých zápisků si také můžeme představit, jak vypadala tehdejší Praha. Příkladem může být báseň Vzpomínka na Prahu, kterou Petr napsal v Terezíně.

Další hesla obsahují výběr zápisků z Petrova deníku, které popisují: jak vypadal tehdejší Rohanský ostrov, jak Petrova babička nastupovala do transportu, jaký sled událostí následoval po atentátu na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha a nakonec Petrovu cestu na shromaždiště před Veletržním palácem.

Vzpomínka na Prahu

Jak dlouho již je tomu,
co viděl jsem naposled
slunce zapadat za Petřínem.
Tu Prahu líbal uslzený hled,
když halila se večerním stínem.

Jak dlouho nezalehl v můj sluch
líbezný šumot jezu Vltavy?
Dávno již Václaváku ruch
zapomenut vytratil se z hlavy.

Ta neznámá pražská zákoutí,
ve stínu jatek a slepých stok,
jak těm se vede? Sotva se pro mne zarmoutí
tak, jako já pro ně. – Je tomu téměř rok.

Již skoro rok dřepím v šeredné díře
místo tvých krás jen pár ulic mám.
Jak v kleci zajaté divé zvíře.
Praho, kamenná pohádko, vzpomínám!

Zhudebněná Petrova báseň z projektu Terezínská štafeta.


Další informace a zdroje:
Zaznamenané vzpomínky sestry Petra Evy Ginzové, nyní Chavy Pressburger.
https://www.pametnaroda.cz/cs/pressburgerova-roz-ginzova-chava-eva-1930
Studijní příručka pro ZŠ a SŠ.
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/petr-ginz.pdf
Online skeny časopisu Vedem, který psal Petr v Terezíně.
http://www.vedem-terezin.cz/
Rozsáhlé biografické infromace o Evě Ginzové / Chavě Pressburger v angličtině.
https://www.centropa.org/biography/chava-pressburger

O Petrovi byl natočen americký dokumentární film The last flight of Petr Ginz. O umělkyni Chavě Pressburger byl natočen také dokumentární film Vzpomínky, které neshořely.

Další místa na téma "Petr Ginz"