Petr Ginz

Petr Ginz byl chlapec ze smíšené česko-židovské rodiny narozený v Praze. Ve svých 14 letech, ostatně jako mnoho jiných dětí ze smíšených rodin, byl během války transportován do Terezína, kde strávil dva roky. Od svých 8 let se věnoval psaní básniček, povídek a románů. Vydával i studentské časopisy nebo časopis Vedem v Terezíně. Jeho zálibou bylo také malování a kreslení, zůstalo po něm přes dvěstě různých kreseb a maleb. Jeho život skončil v 16 letech v Osvětimi (z Terezína odjel 28. 9. 1944).

V jednom z modřanských starých domů bylo v roce 2003 nalezeno šest sešitů s rukopisy a kresbami Petra a mezi nimi i deník, který si psal od 19. 9. 1941 do 9. 8. 1942. Deníky poté získala jeho sestra Eva, dnes známá umělkyně tvořící pod jménem Chava Pressburger. Ta je vydala i se svými vzpomínkami na Petra a jinými materiály v knížce Deník mého bratra.

Zobrazit více

V Petrových zápiscích jsou zaznamenány nejen události z jeho soukromého života, zmiňuje i dobové události, popisuje vzrůstající perzekuce vůči Židům a postupné odjezdy svých blízkých a známých do Polska nebo Terezína. Z některých zápisků si také můžeme představit, jak vypadala tehdejší Praha. Příkladem může být báseň Vzpomínka na Prahu, kterou Petr napsal v Terezíně.

Hesla obsahují výběr zápisků z Petrova deníku, které popisují: jak vypadal tehdejší Rohanský ostrov, jak Petrova babička nastupovala do transportu, jaký sled událostí následoval po atentátu na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha a nakonec Petrovu cestu na shromaždiště před Veletržním palácem.


Zdroje:
PRESSBURGER, Chava. Deník mého bratra. Zápisky Petra Ginze z let 1941-1942. Praha: Trigon, 2004.
Zaznamenané vzpomínky sestry Petra Evy Ginzové, nyní Chavy Pressburger.https://www.pametnaroda.cz/cs/pressburgerova-roz-ginzova-chava-eva-1930

Babička
Petr Ginz
Atentát
Petr Ginz