Sídlo Sociálnědemokratické pomoci uprchlíkům

Téma: SoPaDe
Období: 1918–1945

Němečtí sociálnědemokratičtí uprchlíci potřebovali právě z počátku, po příchodu do Československa, pomoc. Někdo se o ně musel postarat a zejména je ubytovat ve městě. Později šlo také o zprostředkování pracovních míst. Proto byla založena Sociálnědemokratická pomoc uprchlíkům, která měla sídlo v budově československého odborového ústředí. Práce organizace byla možná jen díky podpoře od sudetoněmecké Německé sociálnědemokratické strany dělnické v Československu (DSAP). Řada členů této strany, spřízněné s německou sociální demokracií SPD, přispívala na podporu uprchlíků pravidelnými měsíčními obnosy.

Historik Swen Steinberg o práci Sociálnědemokratické pomoci uprchlíkům: