20.-30. léta

Město tří kultur? Praha ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století

Různorodost městského obyvatelstva

Praha nebyla jedním z těch středo- a východoevropských měst, jež se vyznačovaly vysokou mírou etnicko-kulturní, jazykové a náboženské různorodosti. Podíl německy mluvícího obyvatelstva se pohyboval na začátku 20. století okolo pěti procent, stejně tak i podíl obyvatelstva židovského. Praha – kdysi význačné evropské centrum židovské kultury, v raném novověku nazýváno Ir waEm be Jisraʼel (město a matka Izraele) – byla na přelomu 19. a 20. století jenom jedním z mnoha míst s malou, i když ještě pořád významnou židovskou menšinou. Přesto mělo židovské osídlení v Praze dlouhou tradici, stejně jako německy mluvící obyvatelstvo. Velkou část 19. století byla Praha převážně německy mluvícím provinčním centrem. To se změnilo až ve druhé půli 19. století v důsledku nacionalizace městské společnosti podporované migrací v rámci zemí Koruny české. Více než polovina Pražanek a Pražanů žijících na počátku 20. století v české metropoli pocházela odjinud. Přistěhovalci přicházeli hlavně z česky mluvících oblastí historických zemí. Migrace ze zahraničí nesehrála v Praze výraznější roli – s výjimkou válečných uprchlíků, zejména židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny za první světové války, ruských emigrantů po revoluci v roce 1917 a politických a židovských uprchlíků z nacistického Německa ve 30. letech 20. století. I když uprchlíci byli z kulturního hlediska obohacením, v pražské společnosti většinou neměli lehké postavení.

Zlatá slovanská Praha?

Navzdory menší míře etnicko-kulturní heterogenity byl i pro pražskou městskou společnost konce 19. století charakteristický vysoký stupeň nacionalizace. Hlavní město Čech se stalo v druhé polovině 19. století nezpochybnitelným centrem českého národního hnutí, „zlatou slovanskou Prahou“, jak město počátkem 80. let 19. století nazval primátor Tomáš Černý. Němečtí liberální politici a intelektuálové zase vytvořili mýtus „německé Prahy“, podle něhož město vděčí za svůj kulturní a hospodářský význam v první řadě středověkým „německým“ přistěhovalcům. Avšak pokusů připsat městu „národní charakter“ přibývalo teprve od 80. let 19. století. Jedním z nejdůležitějších nástrojů nacionalizace se v této době stala sčítání lidu, jež se pokoušela nacionálně definovat obyvatelstvo podle údajně jednoznačného kritéria obcovací (později mateřské) řeči. Tvůrci statistik svým úsilím o co nejpřesnější evidenci pražského obyvatelstva vycházeli vstříc tužbám mnohých současníků po jednoznačné příslušnosti.

Pře českých a německých nacionalistů se kromě sčítaní lidu vedly o architektonické a umělecké artefakty a rovněž o názvy ulic, ba dokonce i o vývěsné štíty, jejichž prostřednictvím se pokoušeli kódovat městský prostor. V nacionalisticky vybičované atmosféře docházelo od konce 19. století opětovně k násilnostem a pouličním výtržnostem, které se soustřeďovaly v centrálně situovaných místech a vrcholily ke konci, resp. po první světové válce. Nezmizely ani po roce 1920, naopak, na přelomu 20. a 30. let, za úřadování primátora Karla Baxy, šovinisty, signatáře výzvy „Pro národní jazyk a národní kulturu!“ a dřívějšího antisemity neslavně proslulého během tzv. hilsneriády, dosáhly dalších negativních vrcholů.

Město kulturního zprostředkování

Úplně jiným tónem se o několik let později vyjadřoval Baxův nástupce Petr Zenkl. Ve svém inauguračním projevu po zvolení za pražského primátora se v létě roku 1938 zabýval otázkou „soužití národností“ v Československu. Zenkl vyjádřil naději, že bude vystavěn „most mezi občany obou národností, jež v Praze vedle sebe žijí, málo se však navzájem znají“. Použil formulaci, která v dobových textech i ve vzpomínkách často provázela metafory „zdi“ a „ghetta“. Tato formulace jedinečným způsobem dokládá ambivalentnost česko-německého soužití.

Za zintenzívnění kontaktů a čilou kulturní diskusi v Praze před a po první světové válce se však přímo i nepřímo zasazovali především intelektuálové – a mezi nimi hlavně překladatelé a spisovatelé. Jejich nejdůležitějším médiem byl tisk, hlavně liberální deníky Prager Tagblatt či Lidové noviny, ale i řada intelektuálních časopisů. Dnes takřka zapomenuté médium „dorozumění“ představoval například německojazyčný časopis Die Wahrheit vycházející v Praze v letech 1921–1938, který publikoval příspěvky o české a německojazyčné, židovské i nežidovské kultuře. Jeho cílem bylo strhnout „ty tak často nezdolatelně se jevící hradby a bašty předsudků“. Vedle novinářských aktivit organisovala redakce zejména v 30. letech například v pražské Městské knihovně částečně dvojjazyčné přednášky s německými spisovateli, kteří uprchli z nacistického Německa do Československa nebo jinam.

Výjimečná pozice mezi pražskými spisovateli a překladateli připadala bezpochyby Ottu Pickovi. Právě jemu věnovali kolegové k 50. narozeninám zvláštní vydání časopisu Die Brücke/Most, jehož úlohou bylo také úsilí o kulturní porozumění. Tento dvoujazyčný jubilejní sborník využili spisovatelé a překladatelé Max Brod, Otokar Fischer, Paul (Pavel) Eisner, Rudolf Fuchs a jiní na prezentaci své role kulturních zprostředkovatelů. Fischer ve svém moderním chápání role překladatele podtrhl, že „tlumočnictví“ neznamená jen překládat slova, ale má vždy také „poslání prostředkovatelské“. Z perspektivy konce, přesněji zničení historicky vzniklé multietnické pražské společnosti byly snahy těchto intelektuálů často posuzovány optikou ztroskotání.

Místa každodenního setkávání a jeho hranice

Zapomenuta, resp. marginalizována byla nezřídka i každodenní setkávání a kontakty uprostřed velkoměstského života. Kronikářem velkoměstského života ignorujícím jazykové a kulturní hranice byl především Egon Erwin Kisch, který pocházel z pražské židovské rodiny. Nezajímal ho jen vliv němčiny na češtinu resp. češtiny na němčinu v každodenní mluvě Pražanek a Pražanů. V jedné reportáži pro Prager Tagblatt o populárním pražském tanečním šlágru Točte se pardálové například ukázal, že participování na pražské velkoměstské kultuře bylo limitováno v první řadě sociálními, a ne etnickými omezeními. Jako přesvědčený levičák před „nóbl společností“ bavící se v centru jasně upřednostňoval maloměšťáckou kulturu pražských předměstí. I další dobové reportáže a zprávy v pražském denním tisku stejně jako četné vzpomínky Pražanek a Pražanů (zejména těch, kteří museli na podzim 1938 anebo později opustit své město) dokládají, že kina, divadla, koncertní sály a jiná místa každodenní zábavy a každodenního života obecně nebyla výlučně „česká“, „německá“ nebo „židovská“. O přístupu k těmto místům nerozhodoval jazyk, národnost či náboženství, ale sociální postavení, věk či pohlaví.

Více o tématu:

Ines Koeltzsch : Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918-1938). Oldenbourg: München 2012.

Ines Koeltzsch, Michaela Kuklová, Michael Wörgerbauer(ed.): Übersetzer zwischen den Kulturen Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Böhlau: Köln/Weimar 2011 .

Ines Koeltzsch: Antijüdische Straßengewalt und die semantische Konstruktion des ‚Anderen‘ im Prag der Ersten Republik, in: Judaica Bohemiae 46/1 (2011), 73–99.

 

Autor: Ines Koeltzsch

37 Comments Leave a comment

 1. Gdlfs 30. 12. 2019 Subscriber

  v1bb1nm2c Qvjku v1bb1nm2c
  v1bb1nm2c http://www.bofilm.ru/v/i3enBgAZx98 v1bb1nm2c

 2. Pingback: films year 2020

 3. Srskw 31. 12. 2019 Subscriber

  v1bb1nm2c Lefaw v1bb1nm2c
  v1bb1nm2c http://www.bofilm.ru/v/-VObUPJofyA v1bb1nm2c

 4. Robertmab 5. 1. 2020 Subscriber

  челси чармс в порно [url=“http://akvelkursk.ru/category-1/gey-dedushka-gey-porno-video.html“]Гей дедушка гей порно видео[/url]
  в попку жестко трахают [url=“http://keeker.pro/category-5/porno-sayt-v-moskve.html“]Порно сайт в москве[/url]
  с порно фотографии [url=“http://piter-tabak.ru/category-4/dve-sportsmenki-porno.html“]Две спортсменки порно[/url]
  неформалки в порно [url=“http://surq.ru/category-8/hosting-dlya-porno-sayta.html“]Хостинг для порно сайта[/url]

 5. Pingback: serial 2020

 6. Pingback: Dailymotion

 7. Pingback: Watch+movies+2020

 8. Pingback: Netflix Original Movies

 9. Pingback: serial-video-film-online

 10. Pingback: serial

 11. Pingback: tvrv.ru

 12. Pingback: 1plus1serial.site

 13. Pingback: #1plus1

 14. Pingback: 1plus1

 15. Pingback: 2020

 16. Pingback: Watch Movies Online

 17. Pingback: Film

 18. Pingback: Film 2020

 19. Pingback: Film 2021

 20. Pingback: watch online TV LIVE

 21. serialvhl 18. 1. 2020 Subscriber

  Русские сериалы смотреть онлайн все серии подряд Онлайн кинотеатр

 22. serialiih 18. 1. 2020 Subscriber

  Турецкие сериалы смотреть онлайн все серии подряд Фильмы – смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве

 23. serialqxp 18. 1. 2020 Subscriber

  Русские сериалы сериал новая серия Прямой Эфир

 24. serialpmu 18. 1. 2020 Subscriber

  Поледние сериалы серия русская озвучка Онлайн кинотеатр

 25. serialhsp 18. 1. 2020 Subscriber

  Поледние сериалы Новая серии Смотреть Фильмы в HD онлайн. Список фильмов

 26. serialipn 18. 1. 2020 Subscriber

  Поледние сериалы сезон новая серия Фильмы – смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве

 27. serialrwi 18. 1. 2020 Subscriber

  Поледние сериалы все серии Фильмы – смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве

 28. serialhgl 18. 1. 2020 Subscriber

  Новые сериалы сериал новая серия Смотреть видео онлайн в хорошем качестве

 29. serialobb 18. 1. 2020 Subscriber

  Новые сериалы Новая серии Новинки кино смотреть онлайн

 30. serialhvh 18. 1. 2020 Subscriber

  Турецкие сериалы Новая серии Смотреть фильмы онлайн

 31. serialqok 18. 1. 2020 Subscriber

  Новые сериалы сезон новая серия Смотреть фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве

 32. serialcxz 18. 1. 2020 Subscriber

  Турецкие сериалы сезон новая серия Прямой Эфир

 33. serialcdb 18. 1. 2020 Subscriber

  Турецкие сериалы все серии Бесплатные фильмы и сериалы смотреть онлайн

 34. serialywm 18. 1. 2020 Subscriber

  Русские сериалы сезон новая серия Прямой Эфир

 35. seriallxr 18. 1. 2020 Subscriber

  Новые сериалы сезон новая серия Новые видео смотреть в HD Сериалы

Leave your comment

cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ