Německé kino Wran/Urania

Období: 1918–1945

Jediné německé kino v meziválečné Praze, Wran-Urania, provozované vzdělávacím spolkem Urania, se potýkalo s konkurencí moderních kin, zejména těch v centru města. Po zdlouhavých jednáních se zemskými politickými úřady a ministerstvem vnitra o udělení licence, včetně žádosti prezidentovi v listopadu 1923, byla Wran-Urania otevřena v  sídle vzdělávacího spolku (na jehož pozvání například přijel do Prahy přednášet Albert Einstein) ulici Ve Smečkách 22 u Václavského náměstí. Toto kino nahradilo občasná filmová představení, která zpočátku v kině Sanssouci a později pravidelně v kině Alma pořádal spolek Urania.

Dodnes najdeme na portálu domu, kde vzdělávací spolek sídlil sovu jako symbol moudrosti.

Licence udělená Uranii nebyla podmíněna povinnými českými mezititulky nebo titulky, ačkoli se krajské úřady později pokusily tento požadavek prosadit. Od filmové sezóny 1934/35 měla všechna německá kina v Československu povinnost opatřovat německojazyčné filmy českými titulky. Zůstává však nejasné, jak důsledně bylo toto nařízení prosazováno v praxi.

Ve dvacátých letech 20. století kino Urania promítalo především dokumentární filmy, označované v té době jako „kulturní filmy“, které úspěšně přitahovaly inteligenci „druhého národa“, jak bylo popsáno ve spolkovém časopise z listopadu 1927. Přesto promítání kulturních filmů nebylo ziskové, což vedlo k tomu, že koncem 20. let Urania stále častěji uváděla komerční filmy.

Přechod na zvukové filmy představoval pro Uranii obzvláště obtížnou situaci. Zpočátku Urania jako jediné pražské kino promítající němé filmy s německými mezititulky čelila značnému potenciálnímu úbytku diváků, když všechna pražská kina začala promítat německojazyčné zvukové filmy s českými titulky. Přestože Urania na jaře 1930 rychle pořídila zvukovou filmovou techniku, nejnovější a komerčně nejúspěšnější filmy byly nejprve promítány v premiérových kinech a do Uranie se dostaly až o několik týdnů či dokonce měsíců později1.

Vedení kina se tedy snažilo apelovat na německé publikum v Praze: 

“Německé kino Wran-Urania je za nynější krize ve dvojnásob obtížném postavení. Jakožto německé kino je odkázáno na návštěvníky z řad početně slabé německé menšiny v Praze a musí obstát v soutěži s českými kiny uvádějícími německé zvukové filmy. […] Podpořte horlivým a stálým navštěvováním jediné německé kino, které se sice ani dnes nepyšní honosným zařízením neněmeckých pražských kin, leč nepostrádá intimního charakteru, a Vaší podpory si zasluhuje především pro ten dobrý německý film, jenž je v něm pěstován.”2

Výzva k německy hovořícímu obyvatelstvu v Prager Tagblatt z 12.9. 1930

Poměrně rychlý a nákladný přechod na zvukovou aparaturu a současné zvýšení frekvence představení v únoru 1930 nepřinesl Uranii očekávané výsledky. Kino nezveřejňovalo údaje o počtu diváků na komerčních filmových projekcích, zaznamenávala se pouze návštěvnost „kulturních“ filmů, které často doprovázely přednášky. Na konci dvacátých let se roční počet návštěvníků pohyboval mezi 20 000 a 22 000, počátkem třicátých let klesl na 12 000 až 16 000 diváků. Ročenka Uranie z roku 1933 důvody poklesu neuvádí, je však pozoruhodné, že začal v sezóně 1930/1931, což se shodovalo s přechodem na zvukovou filmovou technologii.

Němečtí obyvatelé Prahy, stejně jako jejich čeští kolegové, zřejmě dávali přednost honosnějším kinopalácům. Kolem roku 1930 se v těchto místech, inzerovaných v novinách Prager Tagblatt, objevil německý program Das Kinoprogramm, který každý týden přinášel aktuální informace o kinech Adria, Alfa, Avion, Kapitol, Kotva, Lucerna, Pasáž a Světozor.

Nové působiště v Klimentské ulici v adresáři z roku 1939

I po přestěhování Uranie do nové spolkové budovy v Klimentské ulici se sálem pro 500 diváků v roce 1933 vedení zdůrazňovalo, že udržení jediného „německého“ kina v Praze vyžaduje mimořádné oběti. Kino se propagovalo jako jedno z nejútulnějších a nejkrásnějších v Praze. Aby přilákali diváky, organizovali Oskar Frankl a vedení Uranie premiéry filmů z Německa a Rakouska, německé verze zahraniční produkce a cykly jako Nezapomenutelný film, Veselé populární filmy včerejška a Dětská odpoledne.3


1 KOELTZSCH, Ines. Praha rozdělená i sdílená: česko-židovsko-německé vztahy 1918-1938. Překlad Petr Dvořáček. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015

2 PRAGER TAGBLATT, 12.9. 1930, č. 215, str.6

3 KOELTZSCH, Ines. Praha rozdělená i sdílená: česko-židovsko-německé vztahy 1918-1938. Překlad Petr Dvořáček. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015

Další místa na téma "Pražská kina a biografy"