Grete Popper

Období: 1918–1945

Německá amatérská fotografka. Narodila se v Praze 1897 a pracovala především jako sekretářka. Ovládala několik světových jazyků včetně češtiny. Fotografii se věnovala od 20. let. Byla členkou Klubu deutscher Amateurphotographern in Prag nebo The Royal Photographic Society in London a v rámci jejich výstav prezentovala své práce. Po válce nebyla odsunuta a pracovala jako učitelka, nikdy se neprovdala a byla bezdětná. Po mozkové mrtvici byla v roce 1976 umístěna do domova pro přestárlé v Krásné Lípě u Děčína, kde také v roce 1976 zemřela. Urna s popelem byla uložena do hrobu rodiny Coufalových v Praze-Malvazinkách (její jméno na hrobě není uvedeno).

Její fotografie se vyznačují citlivostí zachyceného světla. Zabývala se produktovou fotografií, fotografovala portréty nebo zvířata, její ateliérové snímky dosahují vysoké kvality. Zachycovala momenty z cest, etnografické výjevy z Moravy a Slovenska nebo také každodennost hlavního města.[1]


[1] G. Popper: Grete Popper: fotografie mezi dvěma světovými válkami = photographs from the inter-war period, Praha: KANT, 2005.

Zdroj fotografií:

Obchodní dům Baťa, 1930–1939, Moravská galerie v Brně
Pohřeb TGM, 1937, Moravská galerie v Brně
On patiner sur la Vltava / On the river / Zima, kolem 1937, Moravská galerie v Brně

Galerie

Další místa na téma "Významné ženy německy hovořící Prahy"