Prager Secession

Období: 1918–1945

Jedna z nejvýznamnějších uměleckých skupin sdružující německy hovořící umělce a umělkyně v Československé republice. Sdružení Prager Secession vzniklo v roce 1928 a navázalo na činnost dřívějšího spolku Junge Kunst. Mezi lety 1929–1937 spolek uspořádal 9 výstav, které byly vesměs dobře přijaty. Výstavy se konaly v prostorách Krasoumné jednoty původně sídlící v Rudolfinu, později přesunuté na adresu Pštrossova 12. Členové a členky spolku nesměli být členy jiných uměleckých skupin. U většiny členů v jejich tvorbě ustupoval v té době běžný expresionismus, surrealismus a umělecká abstrakce a prosazoval se moderní realismus. Obecně skupina inklinovala ke kosmopolitnímu pohledu na svět, absenci nacionalismu a loajalitě vůči nové republice. Otevřeně se vymezovali proti nacismu a Třetí říši. Spolek ukončil svou činnost v roce 1938.

Mezi zakládajícími členkami byly i některé významné ženy z oblasti umění, např. sochařka Mary Duras, která byla členkou poroty (jury), která posuzovala, jaká díla se objeví na výstavách pořádaných Prager Secession, byla také členkou představenstva spolku. Další zakládající členkou byla malířka Grete Passer, sochařka Gabriele Waldert, která jako jedna z prvních žen (společně s Mary Duras) studovala na pražské akademii v ateliéru u Jana Štursy. Poslední zakládající členkou byla malířka Charlotte Radnitz, později Charlotte Schroetter-Radnitz, která byla v roce 1926 zařazena do československého Benátského bienále.[1]


[1] A. Habánová, Z. Čepeláková (ed.): Mladí lvi v kleci: umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Řevnice: Arbor vitae, 2013.