Zasedání rady mezinárodní federace vysokoškolsky vzdělaných žen (International Federation of University Women)

Období: 1918–1945

Ve dnech 18. až 24. července 1930 se v Praze konalo zasedání rady Mezinárodní federace vysokoškolsky vzdělaných žen (International Federation of University Women, dále IFUW).

Organizace, která vznikla v roce 1920 v Londýně, měla za cíl pracovat na lepším porozumění a přátelství mezi akademicky vzdělanými ženami všech národů světa. Sjezd pořádalo Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v republice Československé v Praze a sjelo se sem 27 delegátek z celého světa. Kromě porad a schůzí byl pro účastnice připraven bohatý doprovodný program. Jak bylo o cizinky postaráno, se lze dozvědět i ze zprávy IFUW o průběhu konání zasedání: „Šéf policie dal Councilu k dispozici strážníka, který ovládal jazyk francouzský, anglický a německý a který svými radami a neúnavnou ochotou a přesností přispěl velice všem delegátkám k usnadnění pobytu v cizím městě.“[1] V jeden večer byla pro delegátky také pořádána prohlídka noční Prahy: „Dnes večer jsou některé památky tyto osvětleny. Proudy rozptýleného světla osvětlují jejich fasádu nesmírně jemným modravým nádechem, který dává podivuhodně vyniknout všem detailům architektury.“ „Pro koho toto osvětlení?“ ptáme se zvědavě. „Ale to je pro Vás,“ odpovídá se nám, „to jest na Vaši počest!“[2]

23. července Dr. Alice Masaryková, která byla členkou Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v republice Československé, uspořádala Garden Party v Královské zahradě na Hradčanech. Zde se členky setkaly i s prezidentem Masarykem, který sdružení při té příležitosti daroval 1000 liber šterlinků.

Program pro účastnice připravila také německá sekce:

20. července v neděli uspořádán byl pro delegátky zájezd do Jáchymova a do Karlových Varů. V otevřených autokarech za krásného počasí obdivovaly se účastnice krásným krajinám, jimiž se projíždělo. Ministerstvem veřejných prací povolen byl prof. dr. Gleditsch, která jest vynikající pracovnicí v radiologii, a jejím průvodkyním dr. Cullis a dr. Kozákové sjezd do Jáchymovských dolů „Svornost“ a prohlídka povrchových dolů. Účastnice zájezdu uvítány byly v Radio-Paláci v Jáchymově zástupcem ministerstva zdravotnictví vrch. odborovým radou Sládkem a přednostou vyšetřovacího ústavu radiologického dr. Marklem a prohlédly si moderní a skvělé zařízení lázeňské budovy. Výklad podal docent dr. Tománek. V Radio-Palace v Jáchymově uspořádán byl pro účastnice skvělý lunch, řízený vynikajícím čsl. odborníkem v hotelnictví hotelierem Urbanem, který dámy provedl pak osobně celým zařízením hotelu. V celku i v každém detailu promyšlená úprava tohoto státního hotelu překvapila jak elegancí, tak i moderností a praktičností. Vzorná organisace státních lázní, vynikající skvělou čistotou a vyhovující nejnovějším způsobům moderní léčby, byla hosty náležitě oceněna. Odpoledne odjely účastnice do Karlových Varů, kde v restauraci Freiheits-Höhe uvítány byly jménem městské rady K.V. městským radou Ulberthem a kde městskou radou uspořádána byla svačina. S rozhledny obdivovaly se účastnice překrásnému okolí Karlových Varů a Jáchymova.[3]

Zleva doprava: Misa Bosanguet, Anglie; Dr. Tumlířová, Československo; předsedkyně Dr. Cullis, Amerika; Dr. Gleditsch, Norsko; Mme. Monod, Francie.


[1] A. Kozáková (ed.): Čeho jsme docílily: deset let práce Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v RČS. Praha: Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen, 1932, s. 94.

[2] Tamtéž, s. 95.

[3] Tamtéž, s. 84.

Zdroj vyobrazení: https://www.esbirky.cz/predmet/42213556

Další místa na téma "Významné ženy německy hovořící Prahy"