Bertramka – Mozartova obec

Bertramka - Mozartova obec

Bertramka, letní vila rodiny Duškovy na Smíchově, je slavná tím, že zde bydlel Wolfgang Amadeus Mozart při svých návštěvách v Praze roku 1787 a 1791. V této budově Mozart též dokončil svoji operu Don Giovanni, která měla následně v Praze premiéru.

Na tento odkaz Bertramky navazovala Mozartova obec, jeden z mála hudebních spolků za první československé republiky, který měl česko-německé představenstvo. Mozartova obec vznikla jako reakce na převedení Bertramky do vlastnictví nadace Mozarteum v Salcburku v rámci dědictví v roce 1925. Představa, že historicky významná budova na území mladé československé republiky byla v rakouském vlastnictví, byla pro některé milovníky hudby nepřípustná. Z podnětu administrativního ředitele konzervatoře a přednosty hudebního oddělení ministerstva školství Jana Branbergera se proto sdružovala skupina Mozartových přívrženců a založila roku 1927 Mozartovu obec, aby koupili budovu. Představiteli byli vedle Jana Branbergera také profesor konzervatoře Karel Hoffmeister, hudební kritik Ernst Rychnowsky a Erich Steinhard, profesor na Deutsche Akademie für Musik a vydavatel hudebního časopisu Der Auftakt. Po úspěšné koupi uspořádala Mozartova obec v Bertramce výstavy a koncerty. Představenstvo bylo za doby protektorátu rozpuštěno a nahrazeno výlučně německým představenstvem.

Více o tématu:

www.mozartovaobec.cz

 

Autorka článku: Martha Stellmacher

cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ