Osvobozené divadlo

OD založila v roce 1926 skupina studentů pražské konzervatoře pod vedením akademika Jiřího Frejky a posléze Jindřicha Honzla. Svým vznikem udalo nový směr divadelní režii – byl kladen důraz především na syntetičnost hercova výkonu, popření iluzivního realismu, zdůraznění funkčnosti všech jevištních prvků ve vztahu k hereckému projevu. Na programu byl Breton, Cocteau, Apollinair, autoři, kteří u nás nebyli dosud příliš známí, z českých autorů to byly hry například Vítězslava Nezvala. Název OD vychází z německého překladu knihy ruského režiséra Alexandra Tairova Das entfesselte Theater - tj. Odpoutané či Nespoutané divadlo, odpoutané od strnulého dramatického umění. OD bylo syntézou celé řady avantgardních směrů, dadaismu, poetismu – stalo se průkopníkem hravého zacházení se slovem, jeho fonetickými i sémantickými kvalitami, imaginativního zacházení s divadelním prostorem. Autoři našli inspiraci ve filmových groteskách, hudebně potom např. v jazzu.

  1. Home
  2. Osvobozené divadlo
Filter
Filter × Close

Divadlo Na Slupi

Osvobozené divadlo působilo nejprve v ulici Na Slupi, kde byl v roce 1925 vystavěn dřevěný divadelní

Poloha: Na Slupi 434/8, 128 00 Praha-Nové Město, Česko

Umělecká beseda na Malé Straně

V lednu 1927 se Osvobozené divadlo přesunulo na novou adresu, do malostranské Umělecké besedy.  Zde

Poloha: Besední 3, Malá Strana, Česko

Gymnázium “Křemencárna”

Reálné gymnázium v Křemencově ulici bylo založeno v roce 1871, mezi jeho absolventy patří řada

Poloha: Křemencova 12, Nové Město, Česko

Hotel Adria

V září 1927 získalo Osvobozené divadlo vlastní licenci, spolu s ní získalo i lukrativnější prostory v pasáži Adria na Václavském náměstí, kam se přesunulo z malostranské Umělecké besedy.

Poloha: Václavské náměstí 26, Nové Město, Česko

U Nováků

V divadelní sezóně 1929-1930 získalo Osvobozené divadlo prostory v nově otevřeném paláci U Nováků

Poloha: U Nováků, Vodičkova, Nové Město, Česko
cs_CZ
en_GB pl_PL de_DE cs_CZ